سلامت بیمار هدف ماست.

article

مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تخلیه و بارگیری محصولات خود را در قالب قرارداد پیمانی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و دربسته تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1403/02/29 می‌باشد. تلفن شرکت در مشهد: 35000111-051 تاریخ شروع آگهی 1403/02/22 شرایط […]

article

1 دقیقه مطالعه

مناقصه کارتن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد کارتن مصرفی سالیانه خود را در ابعاد مختلف از طریق مناقصه‌ عمومی خریداری نماید. مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و دربسته تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1403/02/20 می‌باشد. تلفن شرکت در مشهد: 35000264-051 تاریخ شروع آگهی 1403/02/13 شرایط شرکت […]

article

مناقصه خرید گالن مصرفی محلول همودیالیز

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد گالن مصرفی محلول همود یالیز سالیانه خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و دربسته تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 1402/12/22 می‌باشد. تلفن شرکت در مشهد: ۳۵۰۰۰۱۲۲-۰۵۱ تاریخ شروع آگهی 1402/12/15 شرایط شرکت در مزایده […]

© تمامی حقوق وبسایت متعلق به شرکت داروسازی ثامن می باشد.

طراحی و سئو سایت توسط روابط عمومی شرکت داروسازی ثامن